GDPR Policy hos Hotel Mölndals Bro

Säkerhet

För att skydda våra IT system och data använder vi olika säkerhetssystem såsom antivirusskydd, brandväggar, övervakningssystem, nätverksscanners och kryptering av data. Till exempel har företaget valt att via policy automatiskt aktivera lösenords-skyddad skärmsläckare för att förhindra obehörig åtkomst till information efter x minuters inaktivitet av datorn. Vi arbetar aktivt med GDPR för att upprätthålla den nivå som vi anser som ett signum.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är sådan data som på något sätt identifiera dig som person. Dvs namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

 

Varför lagrar vi dina Personuppgifter?

Våra system lagrar dessa uppgifter för att vi skall kunna erbjuda våra kunder bästa service och optimera er upplevelse. Vid erbjudanden, evenemang eller kampanjer använder vi dessa uppgifter för att nå en direkt kommunikation till dig som gäst.

 

Vad sker vid en Personuppgiftsincident?

Om Hotel Mölndals Bro får ett dataintrång eller en annan oavsiktlig förlust av personuppgift, kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och de drabbade kunder inom 72 timmar.

 

Kan du som kund välja att återkalla ditt samtycke?

Du som har valt att boka eller ingå i ett kundavtal med Hotel Mölndals Bro har rätt att få alla dina personuppgifter som finns lagrade hos oss raderade. Önskar ni att vi raderar dina personuppgifter maila till oss på info@hotelmolndalsbro.se 

 

Facebook
Instagram